Ultima actaulizare: 25.07.2018 ora 11:51
 
     acasa  |  produse si servicii  |  cerere de oferta  |  parteneri  |  despre noi  |  contact   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
Catalog 2015
25.1 mb
 
 
Brosura 2015
2.8 mb
   
 
 
 

Bloc cu Măsura si Protecţie Monofazat -ST3-2014-ELECTRICA

 
Bloc cu Măsura si Protecţie Monofazat -ST3-2014-ELECTRICA
Bloc cu Măsura si Protecţie Monofazat -ST3-2014-ELECTRICA
 
Bloc cu Măsura si Protecţie Monofazat -ST3-2014-ELECTRICA

Bloc cu Măsura si Protecţie Monofazat conform ST3-2014 -ELECTRICA

tip

BMPM cu DPS-MN +Separator monopolar cu sertar si siguranta de 63A

Brevet RO 119667

Certificate DMI nr. 009501(1R); 009502(1R)

DOMENII DE UTILIZARE:

Blocul de măsură şi protecţie monofazat este destinat utilizării în reţeaua de distribuţie finală a furnizorilor de energie electrică, la branşarea monofazată a abonaţilor individuali, având rolul de a contoriza consumul de energie electrică şi de a asigura protecţia la scurtcircuit, suprasarcină, curenţi de defect şi supratensiune (incluzand si monitorizarea nulului), implicit împotriva sustragerilor de energie electrică.

Blocul de măsură şi protecţie asigură totodată adăpostirea şi protejarea echipamentului împotriva acţiunii factorilor externi ai mediului înconjurător şi împiedică accesul persoanelor neautorizate în interiorul blocului. Gradul de protecţie al incintei BMPM este IP 65.

FUNCTIUNI

Blocul de măsură şi protecţie monofazat este proiectat să asigure strict următoarele funcţiuni:

* Racordarea instalaţiei de utizare a consumatorului la instalaţia de alimentare a furnizorulu;

* Măsurarea energiei electrice active;

* Protecţia la suprasarcină , scurtcircuit şi curenţi diferenţiali reziduali a coloanei generale de alimentare cu energie electrică a consumatorului;

* Protecţia împotriva supratensiunilor de frecvenţă industrială ce pot apare la consumator din cauza defecţiunilor din reţeau de transport / distribuţie;

* Protecţia împotriva electrocutării prin atingerea directă a circuitelor şi echipamentelor montate in cutia blocului de măsură si protecţie, aflate în mod normal sub tensiune, precum şi a coloanei de abonat împotriva defectelor de izolaţie(Idef ≥ 300 mA);

* Posibilitatea realimenării de către consumator în cazul acţionării protecţiilor la un curent de defect, scurtcircuit sau suprasarcină în instalaţiile acestuia;

* Posibilitatea citirii contorului şi/sau , dacă este cazul, întreruperii alimentării cu energie electrică de către furnizor, independent de prezenţa consumatorului;

* Protecţia împotriva sustragerilor de energie electrică şi a deteriorării echipamentului prin acţiunea unor persoane rău inteţionate sau neavizate;

* Protecţia la apariţia unei tensiuni intre nulul de lucru şi pământ > de 50 V;

* Deconectarea abonatului in cazul racordării incorecte in reţea a fazei, respectiv nulului - declanşează în cazul inversării fazei cu nulul;

* Deconectarea abonatului in cazul întreruperii legăturii cu priza de pământ tehnologică (priza auxiliară), sau în situaţia unei prize de pământ tehnologice necorespunzatoare;

* Semnalizează optic, prin poziţia pârghiei bobinei de declanşare, existenţa oricăruia din defectele enumerate in ultimele trei cazuri de mai sus;

* Testarea funcţionării protecţiilor interioare prin apăsarea pe butonul propriu de test (aparatajul trebuie să declanşeze)ş

NOTĂ

Blocul de măsură şi protecţie monofazat nu asigură protecţia la supratensiuni atmosferice.

Supratensiunea de frecvenţă industrială trebuie să aibă durata minima de undă plină (=50 ms). Dispozitivul de protecţie la supratensine nu acţionează la sarcini statice, mai ales când durata de descărcare (în cazul unui trăsnet, de exemplu) poate avea câteva ns, cel mult 1 ms.

DESCRIERE

Părţi componente

Blocul de masură şi protecţie monofazat se compune din:

- partea mecanică;

- partea electrică.

Partea mecanică se compune din:

- incintă (cutie);

- accesorii pentru acces circuite;

- accesorii pentru fixarea incintei.

Incinta asigură următoarele condiţii:

- este confecţionată din material electroizolant organic - ABS, pentru partea inferioară a cutiei, iar pentru partea superioară a cutiei (capacul) - Policarbonat transparent care permite citirea indexului contorului;

- este rezistentă la foc - materialul incintei nu intreţine arderea: minim V2 conform UL94 (proprietatea de autostingere după îndepărtarea sursei de foc).

- este rezistentă la acţiunea razelor solare şi la factori exteriori de mediu, fără să prezinte mătuiri sau fisuri (categoria de exploatare: 1; zona climatică: N; altitudine maximă: 2000 m; grad de agresivitate a atmosferei normală; temperatura: -30ºC ÷ +50ºC; umiditatea relativă maximă la +20ºC: 95%).

- gradul de protecţie: IP 65;

- este rezistentă din punct de vedere mecanic şi necasantă;

- împiedică accesul persoanelor neautorizate la instalaţiile electrice din interior prin încuiere şi sigilare (în minim două locuri);

- împiedică accesul altor persoane la acţionarea întreruptorului, decât al părţilor contractante - capacul este prevăzut cu un ecran care permite accesul abonatului, respectiv personalului autorizat la pârghiile de acţionare / butoanele de test ale întreruptorului, bobinei si al DPS-MN;

- accesul la aparatajul din interior în condiţii de siguranţă în exploatare;

- posibilitatea citirii contorului fără desigilarea sau deschiderea incintei, a vizualizării reglajului de curent al întreruptorului (disjunctorului) de branşament şi a ceasului de comutare (transparenţa: minim 85%);

- inscripţionarea pe uşă a indicatorului de interzicere, conform STAS 297/2 - 92;

- durata de viaţă: 20 ani.

Accesorii pentru acces circuite:

- două cleme (una de fază şi una de nul) pentru racordul cablului de branşament şi o bornă exterioară de împământare, opţional legată sau nu, la interior, la nulul de lucru;

- două presgarnituri din masă plastică tip PG-29 pentru intrarea branşamentului şi respectiv ieşirea coloanei de alimentare a tabloului de distribuţie abonat;

- o presgarnitură tip PG-21, pentru asigurarea conexiunii la priza de pământ tehnologică;

- legătura la priza de pământ tehnologică printr-o bornă interioară;

- utilizarea stelajelor interioare pentru montaj reglabil, în scopul asigurării posibilităţii montării echipamentelor de diverse fabricaţii, inclusiv contoare dublu tarif sau electronice;

Produsul permite racordarea cu un cablu de branşament aerian sau subteran, de tip coaxial de aluminiu / cupru sau torsadat de aluminiu cu secţiunea de până la 25 + 25 mmp.

Etanşarea capacului şi ecranului se face cu garnituri tubulare.

 

PARTEA ELECTRICĂ se compune din:

Întreruptor (disjunctor) de branşament monofazat , caracteristici tehnice:

- tensiunea nominală de izolare: 660 V c.a;

- curent nominal: 6;10;20;25;32;40 A ;

- semnalizarea poziţiei de funcţionare şi buton de test;

- declanşare la suprasarcină cu declanşatoare termice şi la scurtcircuit cu declanşatoare electromagnetice, cu caracteristica de funcţionare tip B, C sau D (conform SR EN 60898 + A1 : 1995);

- curent diferenţial rezidual nominal: 300 mA;

- execuţie bipolară (P + N) cu acţionare manuală;

- temperatura de funcţionare: -25ºC ÷ +60ºC;

- rezistenţa la uzură mecanică: minim 40.000 manevre (20.000 cicluri);

- rezistenţa la uzură electrică: minim 8.000 manevre (4.000 cicluri);

- posibilitate de sigilare a dispozitivului de cuplare în cazul întreruperii furnizării energiei electrice;

- certificat de organism certificare produse, acreditat de RENAR.

Modul voltmetric (Dispozitiv de protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială cu monitorizarea nulului - DPS-MN)

DPS-MN este alcătuit dintr-un modul electronic, introdus într-o cutie cu prindere pe şina de aparataj, având butonul de TEST vizibil şi accesibil pentru manevră de către beneficiar.

Modulul voltmetric necesită o priză auxiliară de împământare (priza tehnologică) prin care circula un curent < 5 mA, pentru monitorizarea continuă a tensiunilor de fază şi nul de lucru faţă de pământ.

În principiu, DPS-MN acţionează ca un contact electronic care se închide atunci când la bornele sale se aplică o tensiune de peste 260 V, sau când apare o tensiune de întoarcere pe nul de maximum 50 V, cauzată de ruperea nulului de abonat.

Este de remarcat că tensiunea de referinţă, respectiv de lucru pentru DPS-MN este tensiunea măsurată între fază şi pământ (priza de pământ tehnologică), deci este imun la dispariţia nulului de abonat prin ruperea sa. Cu toate acestea, pentru a se preveni apariţia tensiunii mari generate de un nul flotant (în cazul nulului rupt din reţeaua de transport), secţiunea de supratensiune măsoară valoarea acestuia între faza si nulul de abonat.

Parametrii garantaţi de funcţionare sunt:

- Intervalul pragului minim de tensiune la care DPS-MN acţionează: 260 V÷280 V

- Curentul maxim (Imax) prin DPS-MN (la monentul comenzii de declanşare): ≤ 1 A

- Timpul de răspuns al întreruptorului la apariţia unei supratensiuni: t ≤ 0,2 sec

- Timpul maxim de funcţionare al DPS-MN la Imax.( în caz de defect al echipamentului mecanic de declanşare al bobinei): ≤ 1 sec

- Consumul maxim propriu de curent al DPS-MN la o tensiune normală de reţea U ≤ 250 V: ≤ 1 mA

- Tensiunea de declanşare de întoarcere (măsurată între nulul de lucru şi pământ): 50 V ± 5V

- Rigiditate dielectrică: 4 KV

- funcţionează la o tensiune de alimentare Ua: 50….400V cu un timp de declanşare ≤ 0,2 şi anume, este proiectat să forţeze declanşarea întreruptorului în următoarele situaţii:

 la o tensiune de 270 V ± 10 V măsurată între faza şi nulul de lucru;

 la o tensiune de retur pe nul de 50 V± 5V măsurată între nulul de lucru şi pământ;

 la inversarea fazei cu nulul de lucru;

 la întreruperea prizei auxiliare (Rpa), sau în situaţia unei prize auxiliare necorespunzătoare;

Nota 1: În toate situaţiile în care modulul voltmetric a lucrat şi a determinat declanşarea disjunctorului, funcţionarea este semnalizată optic (prin poziţia OFF a pârghiei de manevră a bobinei de declanşare).

Nota 2 : Priza de pământ tehnologică este dimensionată, nu funcţie de necesităţile DPS-MN, care are circuite de mare impedanţă, ci funcţie de sensibilitatea dispozitivului de declanşare al întreruptorului (bobina de declanşare) cu care este echipat BMPM, astfel încât să asigure forţarea acţionării acestuia la apariţia defectului. În cazul BMPM echipate cu bobine de declanşare, priza de pământ tehnologică recomandăm o valoare a rezistenţei de dispersie de 15 kΩ.

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ PENTRU PRIZA DE PĂMÂNT TEHNOLOGICĂ:

Priza de pământ tehnologică este realizată dintr-un electrod din oţel, acoperit galvanic. Electrodul prizei de pământ tehnologice se îngroapă în pământ astfel încât capătul său superior să fie la 30 mm faţă de suprafaţa pământului.

Legătura între priza de pământ tehnologică şi BMPM se realizează astfel: capătul liber al conductorului de tip VLPY galben-verde aflat in BMPM(produsul se livraza cu conductor 5 m lungime), papucit cu un papuc inelar cu Φint = 4 mm se montează la capătul superior al electrodului şi se fixează prin intermediul şurubului cu piuliţă, asigurat antirotire cu care este echipată priza tehnologică la livrar.

ATENŢIE !

Este necesar un contact ferm !

Se recomandă cositorirea suprafeţelor de contact.

Conductorul care face legătura între BMPM şi priza tehnologică trebuie protejat cu tub PVC.

Electrodul va fi amplasat în pământ moale, de preferinţă umed, la o distanţă minimă de 1 m faţă de fundaţia clădirii.

Tensiunea maximă admisă pe priza de pământ tehnologică, în regim normal sau la întreruperea nulului, este de maxim 50 V.

Priza de pământ tehnologică este livrată odată cu BMPM.

După montaj se verifică respectarea condiţiei ca priza să aibă o rezistenţă de dispersie inferioară valorii de 15 kΩ .

Circuitele electrice interioare sunt realizate cu conductoare flexibile din cupru cu secţiunea de minim 6 mmp pentru In = 6 ÷ 32A şi 10mmp pentru In ≥ 40 A, izolate, de culori diferite şi având capetele inscriptionate; capetele conductoarelor sunt fasonate şi pregătite pentru conectarea ulterioară la bornele contorului de energie electrică activă, de către beneficiar.

Contorii vor fi montaţi la beneficiar de către furnizorul de energie, fiind asiguraţi tot de către aceştia.

NOTĂ
Deoarece BMPM este echipat cu capac complet transparent, in cazul expunerii directe la radiaţia solară, în interiorul său se produce un puternic efect de seră care poate conduce la cresterea necontrolată a temperaturii interiore (peste 75ºC). Deoarece aparatajul electric din componenţă are funcţionarea garantată conform fişelor de catalog ale producătorilor, până la maxim +55 ÷ +60ºC, la montaj se va avea în vedere să se evite amplasarea BMPM în plină radiaţie solară, în caz contrar funcţionarea sa putând deveni instabilă.

BMPM se poate monta semiângropat sau aparent pe peretele clădirii,sau pe stâlpi de beton prin intermediul unei brăţări metalice (în cazul opţiunii montării la limita de proprietate).

Schema electrică este reprezentată in figura 1 unde au fost folosite următoarele simboluri:

ST ……… Shunt Trip (bobina de declanşare)

ID ……… Întreruptor magneto-termic si diferenţial

DPS-MN … Dispozitiv de protecţie la supratensiune cu monitorizarea nulului

Schema electrică poate suferi modificări în funcţie de cerinţele clientului.

Dimensiuni de gabarit: 290x256x177mm.

 
     acasa   produse si servicii   cerere de oferta   parteneri   despre noi   contact
   
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2007 - 2024 Recomplast & Romplast.
Toate drepturile rezervate